Για την καλύτερη και γρηγορότερη εξυπηρέτηση σας, παρακαλούμε συμπληρώστε στις παρατηρήσεις τις διαστάσεις όπως φαίνονται στο παρακάτω σχήμα